0

تعرفه خدمات

هزینه آگهی برای دسته بندی های دفاتر اشتراکی و استخدام 

آگهی عادی =30000 تومان

آگهی ویژه = 50000 تومان

جهش آگهی = 20000 تومان

تمدید آگهی = 20000 تومان