0

انتقادات و پیشنهادات

برای ثبت انتقادات و پیشنهادات میتوانید با صندوق صوتی کاروینو تماس گرفته و یا به شماره 41307 پیامک کنید، کارشناسان در اسرع وقت پیغام شما را بررسی کرده و به واحد مربوطه ارجاع خواهند داد.